">

Avís Legal

TITULARITAT

Aquesta plana web és titularitat de samaterra.cat, amb seu a Barcelona i amb correu electrònic: samaterra@samaterra.cat

ÚS DE PLANA WEB

L'accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i terminis daquest Avís Legal, i es pot utilitzar aquesta plana web o serveis d'aquesta a través della, per a finalitats contraries a la llei o vulnerant el que es preveu a la legislació vigent, en el present Avís Legal, de les bones costums i ordre públic, o qualsevol altre que pugui ser causa de lesió als drets de tercers.
L'usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics i altres que s'obtinguin d'aquesta plana web, així com no obstaculitzar l'accés o altres usuaris al servei, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus
o altres dispositius de naturalesa anàloga, que pugui ser causa de qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de samaterra.cat o a tercers.
L'usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material dels que pugui tenir accés a través d'aquesta plana web.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta plana web i els seus continguts son propietat de samaterra.cat o de tercers que han atorgat la llicència d'ús.

Es prohibeix la utilització de les marques registrades si no sobté la corresponent llicència, això com també la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts
del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. L'usuari podrà realitzar una còpia dels continguts al disc dur o un altre suport, sempre que sigui per ús personal i sense finalitat comercial.

RESPONSABILITAT

Samaterra.cat no és responsable de la informació que es pugui obtenir mitjançant enllaços a altres planes web. En cas que tingui coneixement de contingut il•lícit daquestes altres planes web, o que provoquin lesió a bens o drets a un tercer, susceptibles o no d'indemnització. Samaterra.cat actuarà amb la diligència necessària amb la finalitat de suprimir l'enllaç corresponent. De la mateixa manera, no és podrà establir enllaços des de altres planes web de tercers al portal de samaterra.cat, excepte amb una autorització expressa. Samaterra.cat podrà interrompre l'accés a la seva plana web, amb la finalitat de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per a qualsevol altre motiu. En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa similar que es puguin utilitzar, servirà per emmagatzemar informació que permeti identificar a la persona física que utilitzi la plana web.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'article 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de desembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal, samaterra.cat informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin mitjançant aquesta plana web, s'inclouran en un fitxer del que és responsable samaterra.cat, i que seran tractats amb la finalitat de poder oferir els serveis contractats o sol•licitats.
El fet domplir un formulari d'aquesta plana web, o mitjançant correu electrònic, implica que l'usuari coneix que la informació i les dades personals que proporciona son seus, actuals, exactes i certs, i en cas de ser clients, o potencials clients, consenteixen rebre informació comercial sobre els serveis que ofereix samaterra.cat, excepte que un plaç de 10 dies es manifesti un altre opció, també a través de correu electrònic.

L'usuari que proporcioni les seves dades personals podrà exercir els drets d'accés, rectificació,cancel•lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a samaterra.cat, enviat per correu electrònic a samaterra@samaterra.cat on s'haurà de donar constància de nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, data, firma i el dret que es sol•liciti exercir, així com el número de referència que figura a la correspondència rebuda (només en cas que la sol•licitud es realitzi amb motiu d'alguna reclamació), i s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del DNI o equivalent.

En cas que la sol•licitud sigui realitzada per un representant legal de l'interessat, haurà dadjuntar fotocòpia del DNI d'ambdós, així com els poders de representació, o autorització especial, o document autèntic que acrediti la representació.